Kinderen en uitvaart

Kinderen en uitvaart

Kinderen kunnen in hun jonge leven al te maken krijgen met de dood. Bijvoorbeeld als hun moeder, vader, broer of zus, opa of oma, vriend of vriendin, overlijdt. Ik vind het daarom belangrijk om speciale aandacht aan kinderen te besteden, op een manier die passend is, zodat voor hen het verlies tastbaar en begrijpelijk is. 

Kinderen hebben hun eigen belevingswereld en eigen vragen. Ze kijken hoe volwassenen omgaan met de dood en met afscheid nemen, en volgen dat voorbeeld. Ik wil als volwassene laten zien dat de dood niet eng of beladen is en hen liefdevol betrekken bij wat er gebeurt. Ik zal ze tijd en ruimte geven om vragen te stellen en aandacht geven voor hun gevoelens. Het geeft kinderen vaak een goed gevoel als ze nog iets kunnen doen voor diegene die overleden is.

“Kinderen kunnen vaak meer aan dan wij denken, juist als ze niet buitengesloten worden”

Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een tekening zijn, het beschilderen van de kist, een speciaal liedje zingen…. 

Vraag aan het kind of het zelf ideeën heeft over wat hij of zij wil doen. Er  kunnen verrassende antwoorden komen!