Privacy Policy

Privacy verklaring

Berber Pasveer Uitvaartzorg bestaat sinds 2019 en wordt gevormd door Berber Pasveer. Om mijn werk goed te kunnen uitoefenen verzamelt Berber Pasveer Uitvaartzorg diverse gegevens. Ik ga daarbij zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Hieronder beschrijf ik welke gegevens ik als Berber Pasveer Uitvaartzorg verwerk, met welk doel, en hoe lang ik deze bewaar.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Berber
telefoon: 06-15966090
mail: info@berberpasveeruitvaartzorg.nl

of per post: Frouwesan 14, 8939 EP  Leeuwarden

Gegevens ten behoeve van een uitvaartbegeleiding

Berber Pasveer Uitvaartzorg begeleidt bij uitvaart en afscheid na een overlijden. Ook verzorg ik  voorgesprekken ter voorbereiding op het afscheid en bied ik nazorg in een ruime periode na de uitvaart. Tijdens mijn activiteiten verzamel ik gegevens die ik nodig heb om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

Dit gaat om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Ook leg ik inhoud van gesprekken ter voorbereiding op de uitvaart vast, waarin soms gevoelige informatie gedeeld wordt, zoals geloofsovertuiging, politieke voorkeur of eventuele medische gegevens.

Daarnaast bewaar ik incidenteel een kopie van een identiteitsbewijs of een bankrekening nummer. Deze kan nodig zijn om verzekeringsgelden te innen of om uw betaling af te handelen.

Toestemming

Met de opdrachtgever van een uitvaart sluit ik een overeenkomst af, waar dit privacy-statement een onderdeel van is.

Het inschakelen van freelancemedewerkers en het verstrekken persoonsgegevens aan hen gebeurt alleen met jouw toestemming.

Als overige betrokkenen hun contactgegevens met mij delen, bijvoorbeeld om op de hoogte gehouden te worden van draaiboeken of dergelijken, dan geven zij hiermee toestemming om deze te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht en te bewaren voor latere referentie.

Bij een voorgesprek voor een uitvaart vraag ik toestemming van de opdrachtgever van het voorgesprek om zijn of haar gegevens te bewaren tot het moment van overlijden, zodat ik na overlijden goed invulling kan geven aan de aangegeven wensen. De opdrachtgever van een voorgesprek krijgt altijd een kopie van de gegevens die ik bewaar.

Bewaren

Ik bewaar de gegevens in een digitaal en deels schriftelijk uitvaartdossier. Hierin komen ook de rouwkaart, kopie van eventuele rouwadvertentie, een logboek, opdrachtformulieren voor crematorium of begraafplaats, aangiftepapieren, kopie akte van overlijden, verlof voor cremeren of begraven, en het draaiboek van de uitvaart of afscheid.

Ik bewaar dit dossier volledig voor de duur van een jaar na overlijden ten behoeve van de nazorg. Daarna verwijder ik bankgegevens, kopie identiteitsbewijs, akte van overlijden en opdrachtformulieren aan derden. Ik bewaar de overige gegevens (rouwkaart, draaiboek, logboek, persoonsgegevens opdrachtgever, contactgegevens andere naasten) voor latere referentie.

Beeldmateriaal op de website of facebook

Berber Pasveer uitvaartzorg maakt uitsluitend gebruik van foto’s die door Berber Pasveer Uitvaartzorg zelf zijn vervaardigd. Voor het plaatsen van zelfgemaakte foto’s vraag ik uitdrukkelijk toestemming aan de personen die op de foto zijn afgebeeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst deelt Berber Pasveer Uitvaartzorg persoonsgegevens met derden. Het gaat dan om een crematorium of begraafplaats, kerk of andere afscheidslocatie, de gemeente voor de aangifte in de basisadministratie, een opbaarlocatie, bloemist, fotograaf of een andere partij die betrokken is bij de uitvaart. Dit gebeurt in opdracht van de opdrachtgever, en ik verstrek alleen de gegevens die nodig zijn.

Financiële administratie

De inkomende en uitgaande facturen, en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan, deel ik met onze boekhouder ten behoeve van onze jaarrekening. Ik bewaar deze gegevens gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar.

Klacht

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.